Daňové, účetní služby
a poradenství

Daňové poradenství

Všechny tyto služby poskytujeme i jako jednorázové úkony dle objednávky klienta.

Účetnictví

Výhody vedení externího účetnictví:

Mezi přední výhody externího zpracování účetnictví patří nejen úspora nákladů a předpoklad lepších výsledků podniku, ale také možnost přenesení odpovědnosti a rizik na náš cizí subjekt. Mimo tyto výhody může podnikatel využít času, který zadáním účetnictví externí firmě ušetřil, přímo ke své podnikatelské činnosti.

Způsob vedení externího účetnictví:

Mezi výhody vedení účetnictví on-line patří, že veškerá komunikace probíhá elektronicky, čímž je zajištěn okamžitý přenos informací. Klient si v tomto případě vystavuje účetní a daňové doklady sám, a přesto může s daty pracovat více uživatelů z různých míst současně. Klient má tak stálý a aktuální přehled o svém účetnictví.

Způsob předání dokladů:

Napište nám