Podpora při spuštění
a provozu
informačního systému

Podpora při spuštění
informačního systému

Nasazení nového informačního systému sestává z těchto důležitých kroků:

Analýza prostředí firmy

Analýza prostředí Vaší společnosti je prvním krokem, který společně učiníme. V této fázi nic neinstalujeme, neškolíme uživatele. Naopak cílem této fáze je Vás poslouchat, poznat co nejlépe Vaši společnost, dozvědět se o tom, co děláte velmi dobře a naopak, co Vám působí potíže a proč.

Sestavení informačního systému

V tomto kroku pracujeme více my a zpracováváme pro Vás návrh, snažíme se navrhnout řešení problematických oblastí, které jsme identifikovali a zároveň podpořit to, v čem jste dobří. Výsledkem je návrh řešení, který Vám předložíme k posouzení. V tomto návrhu budou shrnuty Vaše požadavky a naše zkušenosti z podobných společností.

Schvalování návrhu řešení

V této části je naše vzájemná shoda velmi důležitá. Námi předložený návrh řešení zatím nebude zcela optimální, a to z jednoduchého důvodu, nikdo nezná Vaši společnost tak dobře jako Vy. Proto Vám budeme naše návrhy nejdříve prezentovat a budeme společně diskutovat, zda jsou pro konkrétní proces optimální. Po vzájemné shodě přistoupíme k vlastnímu nasazení nového informačního systému.

Nasazení systému dle oboustranně schváleného návrhu řešení

Nyní budeme instalovat nový systém, školit Vaše uživatele a Vaše administrátory, převádět data z Vašeho starého systému a pomocí naší metodiky školení povedeme postupně Vaše uživatele ke zcela samostatnému ovládání a porozumění novému systému.

Spuštění nového systému

Po skončení všech školení a ověření, že systém funguje tak, jak má, dohodneme společně ostrý start nového systému. Není čeho se obávat, provedeme poslední přesun všech účetních dokladů, výrobních zakázek a obchodních dokladů a po příchodu do práce již uživatelé začnou pracovat v novém systému. Dotazy řešíme rychle a operativně aby vše probíhalo hladce.

Podpora při provozu informačního systému

V této fázi jsou naši konzultanti s Vámi a jsou připraveni pomoci s případnými dotazy uživatelů.

Zvýšený dohled a podpora uživatelů

První den práce v novém systému máte za sebou, ale naše práce ještě zdaleka nekončí. Po dohodnutou dobu jsme stále k dispozici, abychom mohli rychle zasáhnout, pokud by si uživatelé s něčím nevěděli rady. Už většinou nejsme přímo u Vás, ale jsme v pohotovosti na mobilních telefonech a pomocí vzdáleného přístupu můžeme Vašim uživatelům vše ukázat a navést je na správnou cestu.

Sledování provozu a údržba systému

Nasazením nového informačního systému sice končí jedna významná etapa naší spolupráce, ale zároveň začíná další, z našeho pohledu neméně důležitá. Věříme, že starostlivá péče o provoz Vašeho systému z něj dělá systém velmi spolehlivý a z Vás velmi spokojené uživatele. Předložíme Vám návrh, jak bychom se o Vás chtěli starat při běžném provozu.

Napište nám