Specializované moduly

Modul Vodárenství

3 hlavní výhody, které Vám znatelně usnadní práci

Online monitoring odběrných míst a přístup k mapám

V QI můžete sledovat umístění odběrných míst a technických zařízení a najít si je v modulu pro odkazy na technické a katastrální mapy, který má propojení na online mapy. QI umožňuje také integraci s dalšími systémy, které bývají ve firmách tohoto zaměření využívány.

Minimalizace papírových evidencí a maximální kontrola

Vodoměrné knihy, měřící protokoly vodoměrů, smlouvy, přihlášky, montážní listy – všechny tyto agendy jsou evidovány v elektronické podobě. V případě potřeby je můžete snadno vytisknout do připravených tiskových sestav a formulářů.

Automatizovaný sběr informací

Systém QI je připraven na automatizovaný sběr dat z terénu. Použitím přenosných terminálů můžete data pořizovat v elektronické podobě přímo na místě a nemusíte ztrácet čas ručním přepisováním do databáze. Přenos dat do systému QI je otázkou chvilky.

Obchodní jednotky modulu Vodárenství

Napište nám