Řízení firmy

Modul Workflow

Workflow využijete protože:

Použití Workflow

Pomocí definice typových procesů a podprocesů včetně toku dokumentů lze významně podpořit korektní postup například při vytváření dokladů. V rámci procesu lze aplikovat rozhodovací a schvalovací algoritmy, případně vytvářet úkoly na jednotlivé pracovníky včetně monitorování stavu nadřízených akcí. Pro pomoc při průchodu procesem je v IS QI vytvořen tzv. „průvodce procesem“. V něm je možné postupně procházet jednotlivé procesy a vytvářet automaticky jednotlivé doklady a akce. Tento průvodce procesem je možné využít také k simulaci procesů nebo seznámení nových zaměstnanců s firemními procesy.

Obchodní jednotky modulu Workflow

Napište nám