Podpora při nastavení
firemních procesů

Nezávislé poradenství v rámci
probíhající implementace

Nasazení nového informačního systému je náročný a dlouhý proces, který je prakticky nevratný a vyžaduje ohromné úsilí na Vaší straně i na straně Vašeho dodavatele. Víme, že v tomto čase dochází k neshodám a může se stát, že se Vám nedaří najít kompromis s Vaším dodavatelem informačního systému. Zde umíme pomoci jako nezávislá (třetí) strana v rámci Vašich jednání s dodavatelem. Pomůžeme Vám nalézt „společnou řeč“ s Vaším dodavatelem tak, abyste dosáhli cílů, kvůli kterým jste nový systém pořizovali.

Optimalizace firemních procesů

V dnešní době se asi můžeme shodnout, že jedinou jistotou podnikání je, že se pořád něco mění. Rychlost reakce na změny u Vašich dodavatelů, odběratelů ale i legislativy je naprosto rozhodující pro dosažení úspěchu. Z tohoto důvodu nabízíme své dovednosti a zkušenosti z mnoha odvětví pro provedení optimalizace Vašich výrobních procesů. Víme, že mnohdy stačí i maličkost (například jedna čtečka čárového kódu), aby se výrazně urychlilo třeba vyskladnění zboží. Dokážeme pro Vás najít úzká (slabá) místa a navrhnout nápravná opatření, aby celý proces fungoval efektivněji.

Příklady řešených situací:

Situace 1.

Dotaz na problém:

Jak můžeme na náš proces výroby vidět přehledněji?

Návrh řešení:

Potřebujete zajistit evidenci výkazů práce a lépe úkolovat Vaše pracovníky.

Realizace EXAS:

Pracoviště jsou sestavená do pracovních bloků a každý blok má k dispozici kóji kde je instalovaný terminál pro přístup do výkazů daného pracovního bloku. Zde si pracovník připojuje svojí čipovou kartou, přebírá pracovní úkol a po jeho skončení jej označí za splněný a zavede výstupní měřitelné hodnoty úkolu.

Situace 2.

Dotaz na problém

Ztrácíme příliš mnoho času s fakturací.

Návrh řešení

Využijte možnosti automatizace a konfigurace číselníků při fakturaci.

Realizace EXAS

Předefinují se číselníky obchodních partnerů, kontaktů a osob, nastaví se pravidla pro automatickou tvorbu a zasílání faktur emailem. Přepravní službě jsou automaticky předány požadavky na štítky balíků.

Situace 3.

Dotaz na problém

Naši pracovníci mají řadu aktivit, u kterých nevíme, o které se jedná a jakou mají tyto aktivity skutečnou časovou náročnost ?

Návrh řešení

Zahajte sledovaní klíčových pracovních činností na jednotlivých projektech a úkolech.

Realizace EXAS

Jsou definovány plány na projektech, z nichž vyplývají konkrétní úkoly a pracovníci jsou informováni o blížících se termínech plnění. Zadavatelé nebo vedoucí pracovníci jsou informováni o průběhu realizace nebo zpoždění. Výsledky jsou vyhodnoceny po jednotlivých projektech nebo pracovnících a jsou jasně známé časové výstupy a náklady.

Napište nám