implementace:2005 - 2006uživatelů:12obor:projektova-cinnost

Případová studie

MORAVIA CONSULT Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc je projektová a inženýrská společnost. Specializuje se zejména na komplexní řešení dopravní infrastruktury
a významně se podílí na modernizaci železničních tranzitních koridorů. Svůj
záběr postupně rozšířila do oblasti dopravních silničních staveb, ale také inženýrských
a pozemních staveb. Inženýrská činnost sahá od specifikace podkladů až po výkon
stavebního dozoru.

Co od nás potřebovali?

Stručně řečeno potřebovali spojit oblast řízení výroby včetně specifik projekční činnosti s personální, mzdovou
a účetní agendou. Specifika práce projekční firmy se projevila v požadavku sledování a vyhodnocování jednotlivých projektů. V MCO sledují u projektů především náklady, výnosy, cash flow, dodržování časového harmonogramu a zapracování změn v projektu. Systém QI jim také umožňuje sledovat a vyhodnocovat úspěšnost nabídek a jejich rentabilitu.

Klíčové přínosy

"Management potřebuje informační systém, který dokáže vyhodnotit výrobu a výsledky promítnout do mzdové a ekonomické oblasti. Zkrátka systém, který pokryje veškeré činnosti podniku. Na QI proto oceňuji především jeho komplexnost."

Ing. Václav Kratochvíl

Předseda představenstva